Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 318, 19. joulukuuta 2002