De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 318, 19. december 2002