2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismų sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, klaidų ištaisymas ( OL L 12, 2001 1 16 ) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 19 skyrius, 4 tomas, p. 42)