Zadeva T-101/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 20. novembra 2019 – Rezon/EUIPO (imot.bg) (Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Evropske unije imot.bg – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Neobstoj razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo – Člen 7(1)(b) in (3) Uredbe (EU) 2017/1001 – Obveznost obrazložitve – Člen 94(1), prvi stavek, Uredbe 2017/1001)