Vec T-101/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. novembra 2019 – Rezon/EUIPO (imot.bg) („Ochranná známka Európskej únie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie imot.bg – Relatívny dôvod zamietnutia – Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti – Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním – Článok 7 ods. písm. b) a článok 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Povinnosť odôvodnenia – Článok 94 ods. 1 prvá veta nariadenia 2017/1001“)