Cauza T-101/19: Hotărârea Tribunalului din 20 noiembrie 2019 – Rezon/EUIPO (imot.bg) („Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative imot.bg – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) și alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Obligația de motivare – Articolul 94 alineatul (1) teza întâi din Regulamentul 2017/1001”)