asia T-101/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.11.2019 – Rezon v. EUIPO (imot.bg) (EU-tavaramerkki – Hakemus kuviomerkin imot.bg rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdoton hylkäysperuste – Erottamiskyvyn puuttuminen – Käytön perusteella syntyneen erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 3 kohta – Perusteluvelvollisuus – Asetuksen 2017/1001 94 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke)