Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 147, 2010. gada 12. jūnijs