Úřední věstník Evropské unie, L 147, 12. červen 2010