Rakstisks jautājums E-011065/11 Konstantinos Poupakis (PPE) Komisijai. Sociālais taisnīgums un darbnespējas pabalstu efektivitāte