Euroopan unionin virallinen lehti, C 122, 30. huhtikuuta 2004