Tiesas spriedums (otrā palāta) 2010. gada 18.novembrī.