Úradný vestník Európskej únie, CA 260, 22. október 2004