Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 260, 22 październik 2004