Euroopan unionin virallinen lehti, CA 260, 22. lokakuuta 2004