Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CA 260, 22 Οκτώβριος 2004