Úřední věstník Evropské unie, CA 260, 22. říjen 2004