Írásbeli kérdés E-012210/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) a Bizottság számára. Az állatállomány mérgezése a növényvédő szerek túlzott használata miatt az Axiósz torkolatánál fekvő Natura 2000 területen