Udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for Kontrol med Fusioner på dets møde af 19. februar 2018 om et udkast til afgørelse i sag M.8394 — Essilor/Luxottica — Referent: Det Forenede Kongerige