Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 291, 07 noiembrie 2009