Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 291, 07 listopad 2009