Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 291, 2009. gada 07. novembris