Úřední věstník Evropské unie, L 291, 07. listopad 2009