Zaak T-664/19: Arrest van het Gerecht van 18 november 2020 — Allergan Holdings France/EUIPO — Dermavita (JUVEDERM ULTRA) [“Uniemerk – Procedure tot vervallenverklaring – Uniewoordmerk JUVEDERM ULTRA – Normaal gebruik van het merk – Gebruik voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven – Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001]”]