Första rättelseprotokollet till fördraget mellan Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, RepublikenPortugal, Republiken Finland, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Europeiska unionens medlemsstater) och Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, RepublikenUngern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien, RepublikenSlovakien om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, RepublikenPolens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen undertecknat i Aten den 16 april 2003 (EUT L 236, 23.9.2003)