Publicatieblad van de Europese Unie, C 225, 19 september 2006