Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 225, 2006. gada 19. septembris