Úřední věstník Evropské unie, C 225, 19. září 2006