Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 4/2018 zo 17. decembra 2018, ktorým sa riaditeľovi Centra pre rozvoj podnikania (CDE) udeľuje absolutórium za plnenie rozpočtov centra v rozpočtových rokoch 2013 – 2016 [2019/31]