AKV-ELi suursaadikute komitee otsus nr 4/2018, 17. detsember 2018, millega kiidetakse heaks ettevõtluse arenduskeskuse (EAK) direktori tegevus arenduskeskuse 2013.–2016. eelarveaasta eelarvete täitmisel [2019/31]