Απόφαση αριθ. 4/2018 της Επιτροπής των Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΕ, της 17ης Δεκεμβρίου 2018, με την οποία χορηγείται απαλλαγή στον διευθυντή του Κέντρου Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (ΚΑΕ) όσον αφορά την εκτέλεση των προϋπολογισμών του κέντρου για τα οικονομικά έτη 2013-2016 [2019/31]