Kopienas statistika attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm ***I Eiropas Parlamenta 2008. gada 23. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1172/95 atcelšanu (COM(2007)0653 — C6-0395/2007 — 2007/0233(COD))