Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 282, 19 listopad 2004