Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 282, 2004. november 19