Úřední věstník Evropské unie, C 282, 19. listopad 2004