Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 8, 2009. gada 13. janvāris