Euroopan unionin virallinen lehti, C 8, 13. tammikuuta 2009