Soba TITJUR Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 28. januar 1992. # Franc Soba KG mod Hauptzollamt Augsburg. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Finanzgericht München - Tyskland. # Surkirsebær i sukkerlage - beskyttelsesforanstaltninger. # Sag C-266/90.