Mål T-67/20: Överklagande ingett den 3 februari 2020 – Hauz 1929 mot EUIPO – Houzz (HAUZ NEW YORK)