Oznámení o nadcházejícím pozbytí platnosti některých antidumpingových opatření 2020/C 389/04