Cauza C-373/16 P: Recurs introdus la 6 iulie 2016 de Aughinish Alumina Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi extinsă) din 22 aprilie 2016 în cauzele conexate T-50/06 RENV II și T-69/06 RENV II, Irlanda și Aughinish Alumina Ltd/Comisia Europeană