Zadeva C-249/15: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 18. januarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret – Danska) – Wind 1014 GmbH, Kurt Daell/Skatteministeriet (Predhodno odločanje — Člen 56 PDEU — Svoboda opravljanja storitev — Omejitve — Motorno vozilo, ki ga rezident ene države članice vzame na lizing pri lizinški družbi s sedežem v drugi državi članici — Davek na registracijo, izračunan sorazmerno glede na trajanje uporabe vozila — Nujnost dovoljenja nacionalnih davčnih organov pred začetkom uporabe v prometu — Upravičenost — Preprečitev izkrivljanja davčnih pravil ter njihove zlorabe ali uporabe na goljufiv način — Varstvo davčne pristojnosti države — Sorazmernost)