Cauza C-249/15: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 18 ianuarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Østre Landsret – Danemarca) – Wind 1014 GmbH, Kurt Daell/Skatteministeriet (Trimitere preliminară — Articolul 56 TFUE — Libera prestare a serviciilor — Restricții — Autovehicul luat în leasing de un rezident al unui stat membru de la o societate de leasing stabilită în alt stat membru — Taxă de înmatriculare calculată proporțional cu durata utilizării vehiculului — Necesitatea unui acord al autorităților fiscale naționale prealabil punerii în circulație — Justificare — Prevenirea eludării normelor fiscale, precum și a aplicării lor frauduloase sau abuzive — Protecția competenței fiscale a statului — Proporționalitate)