Kawża C-249/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tat-18 ta’ Jannar 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Østre Landsret – id-Danimarka) – Wind 1014 GmbH, Kurt Daell vs Skatteministeriet (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Artikolu 56 TFUE — Libertà li jiġu pprovduti servizzi — Restrizzjonijiet — Vettura bil-mutur meħuda b’leasing minn persuna residenti fi Stat Membru minn kumpannija leasing stabbilta fi Stat Membru ieħor — Taxxa ta’ reġistrazzjoni kkalkulata fuq bażi prorata tal-perijodu ta’ użu tal-vettura — Neċessità ta’ awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet fiskali nazzjonali qabel it-tqegħid fiċ-ċirkulazzjoni — Ġustifikazzjoni — Prevenzjoni ta’ evażjoni tar-regoli fiskali kif ukoll tal-applikazzjoni frawdolenti jew abbużiva tagħhom — Salvagwardja tal-kompetenza fiskali tal-Istat — Proporzjonalità)