Lieta C-249/15: Tiesas (devītā palāta) 2018. gada 18. janvāra spriedums (Østre Landsret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Wind 1014 GmbH, Kurt Daell/Skatteministeriet (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 56. pants — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Ierobežojumi — Mehāniskais transportlīdzeklis, ko dalībvalsts rezidents iegādājas līzingā no citā dalībvalstī reģistrētas līzinga sabiedrības — Reģistrācijas nodoklis, ko aprēķina proporcionāli automobiļa lietošanas ilgumam — Nepieciešamība saņemt valsts nodokļu iestāžu atļauju pirms nodošanas satiksmē — Attaisnojums — Nodokļu tiesību normu apiešanas, kā arī to krāpnieciskas vai ļaunprātīgas piemērošanas novēršana — Dalībvalsts nodokļu kompetences saglabāšana — Samērīgums)