Asia C-249/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 18.1.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Østre Landsret – Tanska) – Wind 1014 GmbH ja Kurt Daell v. Skatteministeriet (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 56 artikla — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Rajoitukset — Jäsenvaltiossa asuvan henkilön toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelta leasingyhtiöltä leasingvuokraama moottoriajoneuvo — Rekisteröintivero, joka lasketaan suhteutettuna ajoneuvon käyttöaikaan — Kansallisten veroviranomaisten myöntämän ennakkoluvan tarve käyttöönottamista varten — Oikeuttaminen — Sen estäminen, että verosäännöksiä kierretään, sovelletaan vilpillisesti tai käytetään väärin — Valtion verotusvallan turvaaminen — Oikeasuhteisuus)