Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8774 – Ivanhoe Cambridge/QuadReal Property Group/SP) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP )