Писмен въпрос E-2326/09, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Нарушения на правата на човека в затворите в Зимбабве