Писмен въпрос E-7851/10 Pat the Cope Gallagher (ALDE) до Комисията. Антидъмпингово гласуване относно стъкловлакната