Το Eυρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών, 21 και 22 Ιουνίου 2007